OBJEKTIF

 

  • Membangun dan melaksanakan Program Pendidikan Teknikal dan Vokasional yang berkualiti serta diiktiraf ke arah menyediakan kerjaya berpendapatan tinggi
  • Menambah bilangan penglibatan bumiputera dalam pelbagai bidang teknikal di industri

  • Menyediakan kemudahan latihan dan infrastruktur yang selari dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa

  • Meningkatkan kompetensi pengajar bagi memenuhi keperluan i-pengajar

  • Melahirkan potential technopreneur yang berdaya saing dan berdaya tahan

  • Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat