OBJEKTIF

 

  • Menjadi institusi Pendidikan Tinggi TVET MARA yang unggul berteraskan institusi dan teknousahawan
  • Membentuk modal insan TVET yang holistik dan seimbang berteraskan R.I.S.E (Religious, Innovative, Skills and Entrepreneurship)
  • Pemangkin dalam revolusi teknologi bagi meningkatkan daya saing 
  • Membentuk tadbir urus korporat TVET MARA yang mampan dan dinamik
  • Menjadi institusi pendidikan TVET yang di iktiraf di peringkat antarabangsa