Piagam Pelanggan

* Urusan Pendaftaran Pelajar

Urusan pendaftaran pelajar baru akan selesai dalam tempoh 1 jam bagi setiap pelajar setelah segala dokumen  berkaitan lengkap diisi.

* Tempoh Layanan Kaunter

Setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 5 minit.

* Tempoh Pembayaran Elaun Pelajar

Dokumen pembayaran elaun pelajar akan dihantar ke Ibupejabat mara dalam masa 30 hari bekerja daripada tarikh penerimaan borang lengkap

* Proses Pembayaran Belanja Mengurus

 Proses Pembayaran Belanja Mengurus kepada pembekal akan diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh penerimaan invois

* Aduan

Aduan yang diterima akan diberi maklumbalas selewat-lewatnya 7 hari bekerja

*Keputusan Peperiksaan Akhir

Keputusan Peperiksaan Akhir pelajar akan dihantar kepada pelajar selewat-lewatnya 2 minggu selepas tarikh kelulusan mensyuarat senat dikeluarkan

* Majlis Konvokesyen

Mengadakan majlis Konvokesyen sekurang-kurangnya sekali dalam masa setahun

* Minggu Silaturahim

Mengadakan Minggu Silaturahim untuk pelajar baru bagi setiap sesi pengambilan.