VISI DAN MISI

Visi

Menjadi organisasi amanah yang unggul dan diberkati untuk memartabat bangsa

Misi

Meneraju bidang keusahawanan, pendidikan dan pelaburan untuk penguasaan ekuiti Bumiputera