VISI DAN MISI

VISI

Menjadi organisasi amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa.

MISI

Membentuk modal insan TVET yang holistik dan berteraskan nilai-nilai keusahawanan.