DKE (A1)

 DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK A1

 

Syarat Kemasukan:

 Lulus Sijil atau Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik Domestik dan Industri dari mana-mana IKM/KKTM

 dengan perakuan kekompetenan pendawaian PW4.

 

Tempoh Pengajian: 2 tahun