DPP

 DIPLOMA TEKNOLOGI PENYAMANAN UDARA DAN PENYEJUKAN

 

Matlamat program adalah menyediakan graduan yang mempunyai ilmu asas kejuruteraan dan skil praktik serta mempunyai kebolehan untuk bekerja di dalam pasukan bagi menyokong aktiviti operasi dan penyelenggaraan dalam konteks industri di samping berpotensi menjadi usahawan dalam bidang penyamanan dan penyejukan udara.

 

  Syarat Kemasukan:

  1.       Lepasan Giat MARA dengan Sijil Kemahiran (SKM) Tahap 2

  2.      Keutamaan diberi kepada lulusan SPM 

  Tempoh Pengajian: 3 tahun