SED

SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)

 

Syarat Kemasukan:

 1. Lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM

2. Lulus Matematik

3. Lulus dalam subjek kumpulan Sains  atau salah satu (1) subjek vokasional

 Tempoh Pengajian: 2 tahun