Sijil Elektrik Kuasa

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

SYARAT KELAYAKAN

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

  1. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  2. Lulus Matematik
  3. Tidak Rabun Warna  ATAU

SKM

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara DAN

Lulus SPM termasuk lulus Matematik

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

 

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan elektrik yang meliputi kerja-kerja penyeliaan, pendawaian, penyelenggaraan dan pentauliahan peralatan elektrik termasuklah kabel overhed dan kabel bawah tanah (voltan rendah). Pelajar turut akan dianugerahkan Sijil Chargeman Bertauliah (Kategori A1) oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia setelah tamat pengajian.

 

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Electrical Installation, Electrical Installation Practice, Electricity Act and Regulations 1, Electricity Principle 1, Electrical  Engineering Drawing, Technical Mathematics 1, Entrepreneurship 1, English and Communication 1, Konsep Asas Islam, Asas Etika dan Nilai, Co-Curriculum 1.

Semester 2: Electrical Industrial Installation and Maintenance 1, Electrical Motor Control, Electrical Principles 2, Technical Mathematics 2, Entrepreneurship 2, English and Communication 2, Tasawwur Islam, Teori Etika dan Konflik Moral, Co-Curriculum 2

Semester 3: Latihan Industri 1

Semester 4: Aerial Line Practices, Underground Cable Practices, Low Voltage Switchboard Practices, Electrical Maintenance, Peradaban Islam, Masalah dan Isu Moral, Pengajian Malaysia.

Semester 5: Latihan Industri 2

Semester 6: Electrical Industrial Installation and Maintenance 2, Electricity Act and Regulations 2, Industrial Automation, Analue and Digital Electronics, Isu Moral, Akhlak dan Pemikiran Islam

PROSPEK KERJAYA

Chargeman, juruteknik dalam sektor awam dan swasta

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik and Industri) di KKTM Pasir Mas.