SEP

 

SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)

 

Syarat Kemasukan:

1. Lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM

2. Lulus Matematik

3. Kepujian sekurang-kurangnya dalam satu(1) subjek

 

Tempoh Pengajian: 3 tahun