Sebutharga

Cara untuk mendaftar Syarikat dengan MARA/IKM Sik:

1) Mengisi Borang Permohonan Pendaftaran Kontraktor/Pembekal(IKM Sik)

2) Mendaftar di laman rasmi http://www.sennego.com/
    (MARA) Talian Helpdesk:03-77879734

 

 

Sebutharga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan MARA dan IKM Sik. Butiran lanjut adalah seperti berikut :-

 

Bil.

No. Sebutharga

Kod Bidang Kewangan

Tarikh Pelawa

Tarikh Tutup

Catatan

1.

IKMS/362/2016/SED/12

 

 

130101- MESIN DAN KELENGKAPAN BENGKEL 

130202- MESIN DAN KELENGKAPAN KURSUS

220503-PERKAKAS SISTEM ELEKTRIK

 

14/8/2016 

 30/8/2016

 

 

TIADA LAWATAN TAPAK

PEMBELIAN BORANG  DIPEJABAT IKMSIK 

2. 

IKMS/362/2016/SPP/13 

 

130101- MESIN DAN KELENGKAPAN BENGKEL 

130202- MESIN DAN KELENGKAPAN KURSUS

220301-ALAT HAWA DINGIN(WINDOW/SPLIT)

220503-PERKAKAS SISTEM ELEKTRIK

 14/8/2016 

 30/8/2016

 

 

TIADA LAWATAN TAPAK

PEMBELIAN BORANG  DIPEJABAT IKMSIK