Senarai Program dan Syarat Kemasukkan

 • SIJIL LANDSKAP


  • SPM
  1.   Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya 1 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

        2.    Lulus Matematik

        DAN

        3.    Lulus mata pelajaran Pendidikan Seni Visual/Lukisan Kejuruteraan/ atau setara pada peringkat SPM
    
        ATAU      

        4.    Lulus ujian Portfolio bagi mereka yang gagal atau tidak mengambil pelajaran Pendidikan Seni Visual/Lukisan Kejuruteraan
               atau setara pada peringkat SPM
        5.    Tertakluk pada perlaksanaan semasa

  • SKM
  1.   Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara
  2.   Lulus SPM termasuk lulus Matematik     


 • SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA)

        

  • SPM 
  1.  Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya 1 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

        2.   Lulus Matematik

  • SKM
  1.   Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara
  2.   Lulus SPM termasuk lulus Matematik     

   Syarat tambahan lain bagi semua program didalam kluster Elektrik

     TIDAK RABUN WARNA  
 • SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)

  • SPM 
  1.  Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya 1 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  2.  Lulus Matematik/ Matematik Tambahan
  3.  Lulus Bahasa Melayu
  4.  Lulus mana-mana mata pelajaran berikut :Kumpulan Sains/ Sains Tambahan/ Sains Gunaan/  Fizik/ Kimia/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Pendawaian Domestik/ Menservis Peralatan Elektrik Domestik/ Prinsip Elektrik & Elektronik/ Aplikasi Elektrik & Elektronik/ Teknologi Elektrik/ Pemasangan Kawalan Elektrik/ Lukisan Geometri & Elektrik.

   

  • SKM
  1.   Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara
  2.   Lulus SPM termasuk lulus Matematik     

   Syarat tambahan lain bagi semua program didalam kluster Elektrik

     TIDAK RABUN WARNA  
 • SIJIL REKABENTUK GRAFIK

   

  • SPM
  1.   Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya 1 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

   

  • SKM
  1.   Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara
  2.   Lulus SPM   

 • DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENYAMAN UDARA DAN PENYEJUKAN

   

  • SPM
  1.   Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya 1 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  2.   Kepujian dalam Matematik
  3.   Kepujian dalam mata pelajaran Vokasional

   

  • SKM
  1.   Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara
  2.   Lulus SPM   
 • DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (PENJAGA JENTERA A1)

   

  • Lepasan IKM yang memiliki sijil PW3/PW4