Dasar Keselamatan

  • Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
  • Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi jabatan adalah dilarang.
  • Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
  • Pengunjung adalah bertanggungjawab  sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
  • Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman portal IKM Sik mestilah mendapat kelulusan Timbalan Pengarah KPHP / Timbalan Pengarah HEA / Pengarah IKM Sik.
  • Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman portal IKM Sik atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran daripada Timbalan Pengarah KPHP / Timbalan Pengarah HEA / Pengarah IKM Sik.
  • Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman portal IKM Sik adalah dilarang.
  • Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.